Organizațiile de creditare nebancară (OCN) reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) au acordat un volum total de împrumuturi și leasing financiar în sumă de 9,16 miliarde de lei, la situația din 30 iunie. În comparație cu primul semestru 2019, portofoliul de împrumuturi a consemnat o creștere cu 7,46%.

Totodată, volumul împrumuturilor oferite în trimestrul doi a înregistrat o descreștere cu 539,1 milioane lei sau cu 5,6%, față de trimestrul unu curent. Acest trend descendent se explică prin faptul că în condițiile pandemiei COVID-19, OCN și-au focusat activitățile prioritar pe prelungirea/renegocierea contractelor cu debitorii deja existenți (fiind renegociate la cerere aproximativ 18% din contracte), în defavoarea acordării de noi credite nebancare.

La situația din 30 iunie în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate erau înregistrate 168 de entități cu dreptul de a desfășura activitate de creditare nebancară. Numărul beneficiarilor de credite nebancare a depășit cifra de 458 mii de persoane (peste 455 mii persoane fizice și 3,7 mii persoane juridice), iar mărimea medie a unui împrumut a constituit aproximativ 20 mii lei.

Conform datelor CNPF, la 1 iulie, capitalul propriu al OCN a constituit peste 3,6 miliarde lei, înregistrând o majorare cu 21,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Valoarea totală a activelor deținute de sectorul de creditare nebancară a depășit suma de 10,4 miliarde lei, fiind în creștere cu 5,9%, față de perioada similară a anului trecut.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări ce țin de îmbunătățirea activității OCN, se observă o relativă stabilitate financiară a acestui segment de piață, inclusiv ca urmare a majorării cerințelor față de capitalul social minim și sancțiunilor pentru încălcarea legislației privind activitatea organizațiilor de creditare non-bancară.