Următorul director al Centrului Național Anticorupție (CNA) ar putea fi votat de deputați fără organizarea unui concurs deschis. Un proiect de lege privind schimbarea modalității de selecție și numire în funcția de șef al CNA a fost înregistrat în Parlament.

Potrivit documentului, conducătorul CNA va fi numit în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților aleși, la propunerea a cel puțin 20 de deputați, cu avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități. Prevederile legale privind concursul organizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului, cu atragerea în calitate de observatori a reprezentanţilor societăţii civile sau a reprezentanţilor mediului academic, existente în prezent, urmează să fie abrogate.

Deputații spun că necesitatea de modificare a procedurii rezidă din percepția societății că, ”concursurile pentru selectarea candidaților la funcții de conducere a unor autorități de către Parlament sau de Guvern nu în toate cazurile se soldează cu activitatea eficientă a acestor autorități în realizarea interesului public. Experiența organizării concursurilor pe platforma parlamentară a demonstrat că în multe cazuri în cadrul acestor concursuri nu se asigură o selectare imparțială a celor mai buni candidați, fiind prezent un interes politic de a promova ”candidații preferați” și a descalifica ”candidații incomozi”. În alte cazuri câștigătorii desemnați nu erau numiți în funcțiile de conducere respective, în aceste funcții fiind numite alte persoane”.

Mai mult ca atât, autorii inițiativei spun că modificarea modalității de desemnare și numire a directorului Centrului Național Anticorupție va contribui la responsabilizarea corpului de deputați în desemnarea unui sau mai mulți candidați la funcția de director, în cazul vacanței funcției. La fel, aceasta va asigura susținerea politică a candidatului și se vor exclude elementele subiective în aprecierea candidaților înscriși în concurs.