Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că pachetul majoritar de acțiuni al ”MOLDASIG” SA a revenit în gestiunea statului. Într-un comunicat de presă emis de către instituție se spune că după opt luni, pe parcursul cărora au avut loc nenumărate ședințe de judecată, astăzi, Curtea de Apel Chișinău a dat câștig de cauză Comisiei Naționale împotriva Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.

În decizia instanței de fond, care a fost casată, atribuțiile organelor de conducere și pachetul majoritar (75 la sută) al ”MOLDASIG” SA - gestionate de către stat (în persoana CNPF) - au fost transmise în administrare specială provizorie unor companii private.

CNPF reamintește că în data de 6 noiembrie 2020 magistrata Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, Olesea Țurcan a emis o decizie judecătorească prin care a fost instituită administrarea specială provizorie, compania de audit ”CONFIDENTIAL-AUDIT” SRL fiind desemnată în calitate de organ executiv unipersonal al ”MOLDASIG” SA, respectiv, cu înlăturarea organelor de conducere statutare ale societății de asigurări în cauză. De asemenea, potrivit deciziei judecătorești menționate, compania de audit ”ALTIMEEA” SRL a fost desemnată pentru exercitarea atribuțiilor Consiliului societății (în calitate de organ statutar), fiindu-i delegate în gestiune acțiunile nou-emise.