Organizațiile neguvernamentale care vor să beneficieze de mecanismul 2% mai au la dispoziție două săptămâni pentru a se înregistra ca solicitanți la Agenția Servicii Publice.

Cererile pot fi depuse fizic pe suport de hârtie la sediul instituției (mun. Chișinău, str. A. Pușkin 47) sau pot fi semnate electronic și expediate prin e-mail la adresa dilud@asp.gov.md. Modelul cererii poate fi descărcat aici.

În cazul în care organizația corespunde tuturor cerințelor privind desemnarea procentuală, ASP va include organizația în lista beneficiarilor mecanismului 2%.

Organizațiile care au fost înregistrate anterior ca beneficiare ale mecanismului de desemnare procentuală nu trebuie să depună o cerere nouă. Acestea trebuie doar să verifice dacă nu au datorii la bugetul public național.

Mecanismul 2% este procesul în care persoanele fizice plătitoare de impozite direcţionează 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent, către organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public şi către entitățile religioase. Mecanismul este pus în aplicare în Republica Moldova începând cu 1 ianuarie 2017. Mai multe detalii despre acesta puteți afla aici.