Ministerul Justiției a anunțat că pe durata stării de urgență, declarată în perioada 1 aprilie - 30 mai, se contramandează organizarea și desfășurarea examenelor de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari.

Măsura a fost dispusă în vederea respectării măsurilor restrictive și faptul atragerii la serviciu doar a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, în scopul diminuării riscului răspândirii infecției COVID – 19.

Starea de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova a fost declarată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, nr.49 din 31.03.2021 pentru perioada 1 aprilie - 30 mai 2021.

În temeiul dispozițiilor art.3 din Hotărârea menționată, Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit pct.1 al Dispoziției nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în vederea organizării muncii salariaților autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și formă juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea prevederilor Hotărârilor nr.41, nr.44, nr.51 și nr.53 ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.