Consiliul Uniunii Avocaților și noua componență a Comisiei de licențiere încearcă să preia inițiativa organizării examenului de admitere la stagiul profesional în avocatură și a examenului de calificare în profesia de avocat, care nu au fost organizate în perioada aprilie – noiembrie 2020. Consiliul consideră ilegală noua componență a Comisiei și vrea să-și asume organizarea sesiunii de toamnă, în timp ce noua componență a Comisiei a dispus deja data organizării.

În continuare vă prezentăm cronologia evenimentelor care sugerează neînțelegerile dintre cele două organe ale UAM:

  • 2 octombrie 2020: prin Hotărârea Comisiei Speciale sunt aleși noii membri ai Comisiei de licențiere a profesiei de avocat;
  • 13 octombrie: Consiliul UAM anulează Hotărârea Comisiei Speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat pentru vicii de procedură și legalitate. Detalii aici.

  • 26 octombrie: Trei dintre noii membri ai Comisiei de licențiere au depus în instanță o cerere de suspendare a executării Hotărârii Consiliului UAM din 13 octombrie cu privire la anularea Hotărârii Comisiei Speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat pe motiv că nu ar fi avut competența de anulare a Hotărârii Comisiei Speciale.
  • 30 octombrie 2020: Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, admite cererea depusă de trei dintre noii membri ai Comisiei de licențiere și dispune prin încheiere executorie suspendarea hotărârii Consiliului UAM din 13 octombrie cu privire la anularea Hotărârii Comisiei Speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Hotărârea este suspendată până la devenirea executorie a Hotărârii pe fondul cauzei, cu precizarea că dacă reclamanții nu depun acțiune în contecios administrativ, suspendarea actului administrativ se limitează până la expirarea termenului de adresare în judecată cu o acțiune în contestare a actului administrativ suspendat. Încheierea este cu drept de recurs în termen de 15 zile.

  • 30 octombrie 2020: Trei avocate, inclusiv două din noua componență a Comisie de licențiere, au depus cerere prealabilă privind anularea Deciziei decanului Baroului Chișinău BC/25/2020 din 25.09.2020 și a Hotărârilor Adunării Generale a Baroului Chișinău privind desemnarea în calitate de membri aleși ai Consiliului UAM. Apărătoarele au solicitat inclusiv suspendarea executării acestor hotărâri și a efectelor produse de acestea.
  • 2 noiembrie 2020: Un alt avocat a depus cerere prealabilă privind anularea rezultatelor alegerilor pentru poziția de membru a Consiliului UAM din partea Baroului Chișinău, cu organizarea unor alegeri noi.
  • 2 noiembrie: Președintele Comisiei speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat dispune convocarea ședinței Comisiei de licențiere a profesiei de avocat pentru data de 4 noiembrie, ora 14:00.

  • 2 noiembrie 2020: Este emisă Dispoziția de convocare a Consiliului UAM în ședință extraordinară în data de 4 noiembrie, ora 10:00 pentru dezbaterea chestiunii privind asumarea de către Consiliul UAM a responsabilității de organizare și desfășurare propriu-zisă a sesiunii toamnă 2020 și preluarea de către Consiliul UAM a competențelor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Prin aceeași Dispoziție s-a stabilit pe ordinea de zi examinarea dosarelor adminsitrative, inițiate la cererile prealabile a avocaților care au solicitat anularea Hotărârilor Adunării Generale a Baroului Chișinău. De asemenea, pe agendă a fost propusă examinarea suspendării executării Dispoziției nr. 2 din 2 noiembrie 2020 a președintelui Comisiei speciale privind convocarea ședinței Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.

  • 3 noiembrie 2020: Noua componență a Comisiei de licențiere, care potrivit dispoziției Președintelui Comisiei speciale, urma să se convoace azi, 4 noiembrie, ora 14:00, se convoacă în ședință și decide stabilirea desfășurării examenului de admitere la stagiul profesional în avocatură pentru 30 noiembrie – 5 decembrie 2020, cu perioada de depunere a actelor 4 – 17 noiembrie, dar și stabilirea desfășurării examenului de calificare în profesia de avocat în perioada 23-28 noiembrie (proba scrisă) și 14-19 decembrie (proba verbală), cu perioada de depunere a actelor 4 – 17 noiembrie.

Precizăm că, mandatul componenței anterioare a Comisiei de licențiere a expirat în data de 4 martie, iar în perioada aprilie-noiembrie 2020 nu au fost organizate sesiunile de primăvară și toamnă privind admiterea la examenul de stagiu profesional în avocatură și examenul de alificare în profesia de avocat. Potrivit UAM, circa 100 de avocați stagiari și-au încheiat stagiul profesional în avocatură și așteaptă examenul de calificare în profesia de avocat. Totodată, sunt înregistrate zeci de solicitări privind admiterea în profesia de avocat fără examen.