Începând cu 1 ianuarie, ora programării urgente la examenul de obținere a permisului de conducere (proba teoretică/practică) s-a schimbat de la 07:00 la 09:00 și, respectiv, programarea urgentă este disponibilă începând cu ora 9:00 până la ora 24:00, în limita locurilor disponibile. 

Programarea prealabilă şi urgentă la probă teoretică și practică a examenului de obținere a permisului de conducere trebuie realizată exclusiv prin intermediul resurselor Agenției Servicii Publice: online prin accesarea paginii oficiale a instituției www.asp.gov.md, telefonic la numerele de contact ale subdiviziunilor teritoriale de înmatriculare a transportului şi calificare a conducătorilor auto sau nemijlocit în cadrul oficiului, precum și  prin apel la numărul unic al Call-centrului 14909.

Potrivit Agenției, modulul “Programare electronică” este fiabil şi funcționează în conformitate cu cerințele tehnice stabilite.

Serviciul de programare atât în regim obişnuit, cât şi în regim de programare urgentă la examen, este prestat de către Agenţia Servicii Publice în mod gratuit, iar tariful ce se achită în asemenea cazuri nemijlocit în procesul de admitere la probele de examen în vederea obţinerii permisului de conducere, la perfectarea comenzii respective și reprezintă tariful pentru prestarea nemijlocită a serviciului  de examinare.

În acest context, Agenţia Servicii Publice recomandă persoanelor care solicită programarea la examenul de obţinere a permisului de conducere, atât în regim obişnuit, cât şi la programarea în regim de urgentă, să evite propunerile de programare la probele examenului de obţinere a permisului de conducere venite de la persoane terţe, în oricare formă, pentru care preventiv se percep anumite taxe şi se solicită transmiterea datelor cu caracter personal, inclusiv copiile adeverinţelor de absolvire a şcolii auto şi ale actelor de identitate prin intermediul aplicaţiilor ”Telegram”, ”WhatsApp”, ”Viber”, etc.

Instituția anunță că a sesizat organele de drept competente referitor la toate cazurile depistate la programarea frauduloasă prin intermediul persoanelor terţe şi a întreprins un şir de măsuri menite să asigure un proces transparent şi calitativ de prestare a serviciilor de programare şi admitere la examenul de obţinere a permisului de conducere.