Membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Nina Cernat, consideră că avocatul stagiar nu poate deține statutul de subiect cu dreptul de a solicita informația cu caracter personal. Opinia a fost expusă în contextul avizării de către CSM a unui proiect de lege privind accesul apărătorilor la datele personale în timpul oferirii asistenței judiciare.

Astfel, membrul CSM spune că potrivit prevederilor art. 12 Legea cu privire la avocatură, dreptul de a desfăşura activitatea de avocat îl deține persoana care a susţinut examenul de calificare și adresează o cerere scrisă ministrului Justiţiei privind eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. După primirea licenţei, avocatul este în drept să desfăşoare activitatea de avocat doar după:

  • depunerea jurământului;
  • înregistrarea unei forme de organizare a activităţii de avocat în condiţiile art.32 din Lege.

Totodată, conform prevederilor alin. (1) art. 22 din aceeași Lege, licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat este unicul act care confirmă statutul avocatului. În schimb, potrivit prevederilor lit. c) alin.(6) art. 15 din Lege, avocatul stagiar este obligat să acorde asistenţă juridică clientului în baza contractului de asistenţă juridică, încheiat în modul prevăzut de art. 60 alin. (1) şi validat de avocatul îndrumător. Astfel, avocatul stagiar nu deține capacitatea deplină pentru a avea statut de avocat. Or, acesta nu deține licență și nu depune jurământul prin care avocatul jură că va aduce aportul la apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale omului, va îndeplini conştiincios şi onest îndatoririle de avocat, va păstra secretul profesional şi prin comportamentul său nu va compromite onoarea profesională a avocatului, se indică în hotărârea Consiliului.

Totuși, plenul CSM a avizat pozitiv inițiativa de lege menționând că adoptarea reglementărilor propuse sunt actuale și necesare. Proiectul va permite o îmbunătățire a serviciilor prestate de avocați la acordarea asistenței juridice, cât și a interacțiunii dintre avocați și reprezentanții organelor de urmărire penală, procurori, judecători, reprezentanți ai autorităților publice, alte persoane fizice sau juridice de drept public.