Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) recomandă revizuirea proiectului de lege cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție și a Procuraturii. Expertizarea documentului a fost solicitată de minister în data de 18 septembrie, iar la începutul lunii octombrie și de către Avocatul Poporului.

ODIHR a salutat voința și eforturile întreprinse de către autoritățile din Moldova în a consolida independența judecătorească.

În opinia publicată se menționează că orice proces de reformă a sistemului judecătoresc nu poate fi efectuat prin subminarea independenței judecătorești și urmează a se desfășura în conformitate cu standardele internaționale ale supremației legii, ale drepturilor omului precum și angajamentele asumate în fața OSCE.

ODIHR a venit cu mai multe recomandări în baza standardelor și bunelor practici în domeniul supremației legii și al drepturilor internaționale ale omului, cu scopul de a îmbunătăți Proiectul privind reforma CSJ și procuraturii, în special sub aspectul implementării mecanismului ad-hoc de reevaluare, și anume necesitatea:

 • de majorare considerabilă a termenului pentru crearea Comisiei de Evaluare, precum și a perioadei desemnate reevaluării judecătorilor Curții Supreme de Justiție și a altor candidați pentru funcțiile publice cheie;
 • de a efectua în paralel, în baza unei analize de evaluare corespunzătoare, inclusiv și reformarea CSM, CSP și a organelor specializate ale acestora, asigurând simultan obiectivitatea, transparența, eficiența și eficacitatea organelor și procedurilor relevante activității acestora, precum și respectarea siguranței duratei mandatului de membru al CSM;
 • de a reconsidera componența Comisiei de Evaluare și modalitățile de desemnare a membrilor acesteia, in baza următoarelor criterii: - de a asigura faptul că o parte substanțială sau majoritatea membrilor Comisiei de Evaluare sunt judecătorii desemnați de către colegii lor, în același timp fiind limitat rolul și influența partidelor politice în capacitatea lor de autorități de desemnare;
 • de a se specifica criteriile, procedura și modalitățile de desemnare atribuite fiecărei entități investite cu putere de desemnare, asigurându-se în același timp caracterul manifest, incluziv și transparent al procesului de desemnare, precum și să se instituie un mecanism pentru a asigura existența unui raport echitabil de reprezentare al femeilor și bărbaților desemnați în componența Comisiei de Evaluare;
 • de a se lua în considerare includerea unor garanții suplimentare, prin care să se asigure sporirea independenței și imparțialității Comisiei de Evaluare, în special în ceea ce ține de criteriile de neeligibilitate, motivele recuzării, imunitatea atribuită în baza funcției de membru, independența financiară, procedura și motivele demiterii, și exercitarea funcțiilor secretariale;
 • de a se specifica criteriile de bază și elementele cheie ale procesului de reevaluare, asigurându-se în același timp o definire clară a tipurilor de conduită inacceptabilă, care pot să rezulte în emiterea unui raport de evaluare negativ, precum si să fie asigurat faptul că aceste criterii de evaluare nu se răsfrâng în mod negativ asupra dreptului la viață privată și familie a judecătorilor ce sunt supuși procesului de evaluare, și să fie specificat că aspectele ce țin de conținutul deciziilor judecătorești nu vor fi niciodată puse la baza procedurii de reevaluare, cu excepția situațiilor de comportament intenționat de rea voință sau culpă din neglijență gravă, sau atunci când există un model clar și consistent de hotărâri judecătorești caracterizate printr-o vădită lipsă de profesionalism;
 • de a se clarifica regulile cu privire la admisibilitatea și examinarea probelor, totodată specificându-se standardele necesare ale probatoriului, precum și asigurarea faptului că sarcina probațiunii este atribuită Comisiei de Evaluare, aceasta având obligația de a demonstra în fiecare caz în parte că există o conformitate cu standardele stabilite ale probațiunii, cu excepții strict delimitate;
 • de a se asigura conformitatea cu standardele de bază ale desfășurării unui proces echitabil, inclusiv prin:
  • asigurarea faptului că judecătorul e notificat prin intermediul poștei recomandate sau prin alte metode demonstrabile de notificare, despre data, timpul și locul desfășurării interviului;
  • asigurarea posibilității pentru judecătorul supus evaluării să beneficieze de asistența unui reprezentant legal la etapa intervievării;
  • în urma ședinței de evaluare este necesar să se elaboreze un proces verbal și să fie asigurat accesul judecătorilor supuși evaluării la aceste procese verbale ale interviului;
  • asigurarea faptului că decizia de publicare a raportului de evaluare, precum și privind reținerea a 50% din salariul judecătorilor ce nu au trecut cu succes evaluarea este suspendată până la pronunțarea hotărârii irevocabile ulterior depunerii contestației împotriva acestei decizii, în baza deciziei instanței de examinare a contestației;
 • de a se asigura că orice deținător al funcției publice supus evaluării are posibilitatea să conteste decizia de reevaluare în fața unei instanțe independente și imparțiale;
 • de a se clarifica că în situațiile când există suspiciuni privind lipsa de integritate, Comisia de Evaluare trebuie să înainteze cauza spre cercetare unui organ competent, și nu va purcede la emiterea unei concluzii negative privind judecătorul în cauză și nu îl/o va transfera la o instanță ierarhic inferioară;
 • de a se asigura că se vor lua în considerare criteriile de gen și diversitate în cazul desemnării judecătorilor Curții Supreme de Justiție, în alte funcții cheie din cadrul sistemului judecătoresc și al organelor procuraturii, precum și la reformarea CSM, CSP și a altor organe specializate.

ODIHR a menționat că va publica ulterior Opinia Finală la Proiectul de lege în versiunea revizuită, anunțată de Ministerul Justiției.

Opinia poate fi consultată aici.

În linkurile de mai jos găsiți opinii ale altor structuri cu privire la proiectul de Lege privind reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor procuraturii: