SRL ”Vesmoldtransgaz” este primul operator al sistemului de transport care a finalizat cu succes procedura de Certificare în cadrul căreia se examinează respectarea de către operatorul sistemului de transport a cerinţelor privind separarea şi independenţa acestuia, precum şi a altor cerinţe relevante impuse operatorului sistemului de transport prin lege.

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a finalizat procedura de certificare a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SRL ”Vestmoldtransgaz”, conform modelului ”Separării proprietății”.

Potrivit ANRE, scopul de bază a certificării este asigurarea separării și independenței operatorului sistemului de transport în raport cu întreprinderile care produc sau furnizează gaze naturale, precum și independența persoanelor care controlează operatorul sistemului de transport în vederea garantării excluderii de comportamente și de practici discriminatorii în raport cu utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite.

Anterior, în data de 2 martie, Consiliul de Administrație al ANRE a emis hotărârea de Certificare provizorie a SRL ”Vestmoldtransgaz”, operator care deține gazoductul ”Iași-Ungheni-Chișinău”.

După examinarea de către Secretariatul Comunităţii Energetice pe parcursul a patru luni a documentelor şi informaţiilor care au stat la baza emiterii certificării provizorii Secretariatul Comunităţii Energetice a prezentat Avizul său cu privire la îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a condiţiilor de certificare, recomandând Agenției să solicite ca SRL ”Vesmoldtransgaz” să prezinte o foaie de parcurs detaliată cu etapele ulterioare, care să conducă la o operațiune comercială completă până în data de 1 octombrie.

Astfel, Agenția a ținut cont de toate recomandările SCE în procesul de elaborare și aprobare a Hotărârii cu privire la cerificarea OST al gazelor naturale SRL ”Vestmoldtransgaz”. Hotărârea respectivă va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Obligația privind certificarea operatorilor sistemelor de transport a gazelor naturale este stabilită prin Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, pentru statele membre ale Tratatului de instituire a Comunității Energetice și transpusă în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.