În scopul asigurării probității în materie de onorarii, organele de autoreglementare profesională a avocaților ar putea avea dreptul de a adopta standarde în materie de onorarii. O prevedere în acest este inclusă în Proiectul de lege privind profesia de avocat, publicat de Uniunea Avocaților pentru consultări publice.

Documentul spune că avocatul și avocatul stagiar și clientul pot conveni în mod liber mărimea onorariului. Onorariul trebuie să fie total cunoscut clientului, trebuie să fie corect, rezonabil, conform legii și regulilor profesionale.

Onorariul poate fi achitat în numerar sau prin virament. Plata onorariului în numerar obligă avocatul sau avocatul stagiar la eliberarea dovezii de plată în modul stabilit de lege.

Avocatul sau avocatul stagiar este exonerat de obligația prestării muncii profesionale dacă clientul nu-i achită onorariul convenit în termenul stabilit. Pentru neachitarea onorariului în termen, clientul riscă încetarea reprezentării sau apărării din partea avocatului sau avocatului stagiar. În acest caz avocatul sau avocatul stagiar poate renunța unilateral la mandatul încredințat de client.

Pentru munca deja prestată de avocat sau avocat stagiar, clientul este obligat să plătească onorariului inclusiv după încetarea reprezentării sau apărării.

Totodată, clientul este obligat să plătească toate cheltuielile pentru realizarea mandatului încredințat avocatului sau avocatului stagiar prin plata în avans a acestora sau prin compensarea lor, în modul convenit în contract.

Pentru neplata cheltuielilor necesare realizării mandatului sau pentru necompensarea cheltuielilor suportate de avocat sau de avocat stagiar, clientul riscă încetarea reprezentării sau apărării, fără acordul său. În acest caz avocatul sau avocatul stagiar poate înceta unilateral reprezentarea sau apărarea clientului.

Clientul va fi obligat să plătească cheltuielile suportate de avocat sau avocat stagiar inclusiv după încetarea reprezentării sau apărării.