Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, susține inițiativa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de modificare a Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2016, care prevede revizuirea cuantumului compensaţiei trimestriale pentru serviciile de transport acordată persoanelor cu dizabilităţi, dar solicită MSMPS să modifice și art. 49 alin. (4) din Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

Avocatul Poporului menționează că art.49 din Legea nr.60/2012 garantează dreptul persoanelor cu dizabilități la compensaţia pentru serviciile de transport, însă prin alin.(4) face dependentă stabilirea compensației la transport de locul de trai (raioane/municipii). Această sintagmă a constituit temei pentru stabilirea diferențiată a cuantumului compensației pentru serviciile de transport în pct. 9 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei, care se propune a fi revizuită.

Ombudsmanul consideră că reglementările în cauză sunt discriminatorii și în contradicţie cu prevederile art.16 combinat cu art. 47 şi 51 din Constituţia Republicii Moldova. Prevederile menționate dezavantajează persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani, precum şi persoanele cu dizabilităţi accentuate care locuiesc în alte localităţI decât mun. Chişinău şi mun. Bălţi.

În adresarea expediată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Avocatul Poporului propune excluderea sintagmei din Lege care face diferențierea, în dependență de locul de trai, la stabilirea cuantumului compensaţiei trimestriale acordată persoanelor cu dizabilităţi. Ombudsmanul mai notează că la stabilirea cuantumului compensației pentru serviciile de transport trebuie să se țină cont de necesitățile reale ale beneficiarilor, dar nu de locul de trai.

Propunerile pot fi consultate aici.