Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a anunțat că a transmis Parlamentului o propunere de modificare a Legii privind drepturile copilului pentru racordarea standardelor naționale la acquis-ul internațional relevant protecției copilului.

Maia Bănărescu propune modificarea legii existente sau elaborarea unei legi noi care ar fi apropiată textului Convenției ONU, ceea ce ar oferi posibilitatea unor răspunsuri prompte și adecvate la provocările actuale ce țin de domeniul protecției drepturilor copilului.

Referindu-se la deficiențele Legii actuale,  Ombudsmanul Copilului menționează, printre altele, că utilizarea termenilor improprii Convenției în legislația națională precum ”obligațiile copilului”, constituie o încălcarea directă a prevederilor tratatului internațional vizat la care suntem parte.

În cadrul procesului de analiză a cadrului normativ național (Legea 338/1994), Ombudsmanul a mai punctat ca aceasta nu incorporează pe deplin și nu corespunde celor patru principii generale ale actului internațional – viață și dezvoltare, nediscriminare, interesul superior al copilului și dreptul la participare, motiv din care consideră că statul nu reușește să acorde o protecție largă copiilor din Republica Moldova.

De asemenea, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului propune modificarea normelor ce reglementează măsurile de protecție în perioada prenatală și postnatală, precum și protecția copilului în toate etapele sale de dezvoltare.  Alte propuneri de modificare a legii se referă la  încadrarea aspectelor ce țin de combaterea torturii, tratamentelor inumane şi degradante sau aspecte privind profilaxia bolilor, care, în opinia Maii Bănărescu, trebuie  să se regăsească în articole separate.

Ombudsmanul Copilului mai pledează pentru includerea unor măsuri de prevenire a delincvenţei juvenile şi de administrare a justiţiei juvenile, iniţierea unei evaluări de impact a Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului sau desfășurarea de audieri publice pentru identificarea pașilor următori în perfecționarea cadrului normativ național în materie de drepturi ale copilului.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului mai notează că modificarea cadrului legal național existent și racordarea lui la standardele internaționale va presupune și îndeplinirea Recomandărilor Comitetului ONU pentru drepturile copilului în baza audierii Rapoartelor IV – V, prezentate în 2017.

Ombudsmanul Copilului invită toți actorii interesați să se implice în  procesul de modificare a Legii 338/1994.