Avocatul Poporului vrea ca Guvernul să modifice Codul Educației și să adopte un act de executare a acestuia care să reglementeze clar relaţiile contractuale dintre instituţiile de învăţământ superior şi studenți la compartimentul repartizării la locuri de muncă, condiţiile, durata și consecinţele în caz de neconformare. Instituția a înaintat propuneri în acest sens premierului Natalia Gavriliță.

Mai exact, Ombudsmanul propune reglementarea în Codul Educației a raporturilor contractuale dintre student şi instituția de învățământ în situația urmării studiilor cu finanțare de la bugetul de stat, cu exceptarea tuturor persoanelor cu dizabilități de la restituirea cheltuielilor pentru instruire.

De asemenea, Avocatul Poporului propune adoptarea unui act de organizare a executării Codului Educației sau ajustare a Hotărârii cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior şi profesional tehnic post secundar şi post secundar non terțiar de stat la conținutul Codului Educației, astfel încât să existe claritate cu privire la metodologia de calcul a cheltuielilor pentru instruire și să fie aplicate unitar prevederile legale în scopul prevenirii unor eventuale abuzuri din partea instituțiilor de învățământ.

Propunerile au fost înaintate urmare a examinării unor adresări de la absolvenții Academiei Militare a Forțelor Armate, care, refuzând să activeze conform repartizării, au fost obligați să restituie instituției de învățământ superior cheltuielile suportate pentru instruire. Sumele solicitate de instituția de învățământ ar fi fost însă exagerat de mari și nu reflectau costul real al studiilor.

Avocatul Poporului a constatat că situații similare au avut loc şi în alte  instituții de învățământ:  în lipsa unei metodologii de calcul al cheltuielilor pentru instruire, stabilite printr-un act normativ, absolvenții care nu au dorit să activeze confirm repartizării erau impuși să restituie sume deduse în baza unor calcule proprii ale instituțiilor.

Un alt aspect abordat de către Avocatul Poporului ține de excepțiile stabilite de la regula generală de restituire a cheltuielilor suportate pentru instruire. Potrivit acestora, pe lângă alte condiții, persoanele cu grad de dizabilitate accentuată şi severă sunt scutite de restituirea cheltuielilor suportate de instituția de învățământ pentru instruirea lor, nu însă şi cele cu grad de dizabilitate medie.