După ce reprezentanții societății civile din cadrul Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) au condamnat inițiativa comună a Avocatului Poporului și Ministerului Justiției de a lichida Consiliul în calitate de Mecanism Național pentru Prevenirea Torturii (MNPT), Avocatul Poporului a venit cu solicitarea unei ecpertize a instituțiilor internaționale.

Ombudsman-ul a recomandat Ministerului Justiției să vină cu o astfel de solicitare către instituții din aafar țării. 

Avocatul Poporului a precizat că propunerile de lichidare a Consiliului în calitate de Mecanism Național pentru Prevenirea Torturii s-au făcut în baza recomandărilor Directoratului general Drepturile Omului și Statul de Drept al Consiliului Europei din 2015, precum și ale experților internaționali din domeniu, dar și în baza experienței de peste 10 ani de activitate a MNPT în Republica Moldova.

În Avizul Directoratului general Drepturile Omului și Statul de Drept s-ar fi menționat mai mute lacune privitor la funcționalitatea MNPT din Moldova :

  • ”Unele dispoziții din lege se referă la Consiliul pentru prevenirea torturii ca fiind o entitate juridică separată care exercită mandatul de Mecanism național de prevenire a torturii. Însă, alte dispoziții fac referire la Avocatul Poporului ca fiind MNPT”.
  • ”Problema esențială – cine este mecanismul național de prevenire a torturii în Republica Moldova – nu este o chestiune de formalitate, ci o chestiune esențială de claritate juridică, responsabilitate și obligativitate, care nu a fost soluționată”.
  • ”Există argumente puternice împotriva asumării de către reprezentanții societății civile (ONG-uri) a răspunderii pentru exercitarea unor funcții publice. În principiu, acest lucru poate fi considerat a fi în contradicție cu specificul ONG-urilor și creează situaţii ambigue în relaţia dintre Avocatul Poporului ca instituție de stat și ONG-uri ca reprezentanți importanți ai societății civile. De asemenea, acest lucru ridică probleme practice foarte complicate cu privire la procesul decizional din cadrul MNPT”.

Potrivit Ombudsman-ului, în Avizul Directoratului general Drepturile Omului și Statul de Drept ar fi precizat și faptul că există argumente solide în favoarea desemnării Avocatului Poporului în calitate de Mecanism național de prevenire a torturii, însă respectându-se principiul colaborării strânse și respectuoase cu societatea civilă.

Astfel de lacune ar fi fost exprimare de către experții internaționali și în Raportul de evaluare a funcționării Mecanismului Național de Prevenire a Torturii din Republica Moldova, elaborat și prezentat public în februarie 2019 în cadrul Programului Consiliului Europei ”Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”.

Ombudsamn-ul subliniază că, dacă aceste recomandări nu sunt suficiente pentru a aduce claritate situației și a prezenta dovada faptului că formula MNPT-ul din Moldova este una confuză și influențează funcționalitatea acestuia din cauza unor carențe serioase din Lege, este oportună expertizarea propunerilor Oficiului Avocatului Poporului transmise Ministerului Justiției, prin care pledează pentru clarificarea formulei Mecanismului național de prevenire a torturii, dar nu pentru înlăturarea societății civile din activitatea MNPT. Instituția precizează că expertiza acestora poate fi solicitată de către Ministerul Justiției, în calitate de autoritate publică cu drept de inițiativă legislativă experților Consiliului Europei în cadrul Programului Consiliului Europei ”Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”.

Amintim că, instituția Ombudsmanului propune desemnarea Avocatului Poporului în calitate de Mecanism național de prevenire a torturii, însă reprezentanții societății civile din cadrul Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) au condamnat această inițiativă.

Legea privind Avocatul Poporului prevede în prezent că Mecanismul Național pentru Prevenirea Torturii (NPM) este instituit în formula Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT). Consiliul/Mecanismul este compus din 7 membri (Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului şi 5 membri ai societății civile – aleşi prin concurs public în 2016).

În inițiativa de modificare a acestei formule a MNPT, Oficiul Avocatului Poporului propune următoarele:

Avocatul Poporului va exercita atribuția de MNPT, fiind asistat de către:

  • subdiviziune structurală distinctă a Oficiului Avocatului Poporului;
  • reprezentanți ai societății civile (consultanți) care vor activa în baza unor contracte negociate;
  • specialiști și experți independenți în diferite domenii.

În partea ce ține de membrii actuali ai Consiliului pentru prevenirea torturii, potrivit formulei propuse de Ombudsamn, aceștia putea să-și continue activitatea de prevenire a torturii în bază contractuală.

Însă, în situația în care legiuitorul va considera inoportună propunerea Oficiului Avocatului Poporului cu privire la formula Mecanismului național de prevenire a torturii, Instituția Ombudsmanului va insista asupra înființării unui nou organism specializat în prevenirea torturii în afara Oficiului Avocatului Poporului, după modelul a 14 state din cele 68 care au creat MNPT-uri, fără atragerea resurselor umane și financiare ale acestuia.