Oficiul teritorial Comrat al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a doi parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Candidaţii urmează să depună dosarul până în data de 14 septembrie. Acesta trebuie să conțină:

• cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate;

• copia buletinului de identitate;

• diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;

• scrisoare de motivaţie;

• ancheta completată de primarul localităţii;

• declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat;

• declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;

• alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform Regulamentului de activitate al parajuriştilor. Sarcinile de bază ale parajuristului sunt:

• furnizează informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea locuitorilor din comunitate;

• mediază, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;

• organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;

• oferă informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;

• participă, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;

• direcţionează cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;

• alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.