Oficiul teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) a prelungit termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat.

Dosarul de participare la concurs trebuie să includă următoarele acte:

  • cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitante;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat;
  • avizul Baroului de Avocaţi pentru admiterea avocatului în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
  • CV-ul candidatului;
  • scrisoare de motivare;
  • copiile certificatelor de participare a candidatului la sesiuni de instruire profesională pe parcursul ultimului an calendaristic;
  • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Pentru detalii suplimentare consultaţi Regulamentul cu privire la concursul de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat.

Doritorii de a participa la concurs urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Chișinău al CNAJGS (mun.Chișinău, str. Alecu Russo, 1, bl. A1, et. 3, of. 36).

Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs este 10 decembrie.