Oficiul teritorial Cahul al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs prelungit pentru selectarea unui avocat public. Data limită pentru depunerea actelor - 26 februarie. Dosarul trebuie să conțină:

  • cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitante;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat;
  • avizul Baroului de Avocaţi pentru admiterea avocatului în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
  • CV-ul candidatului;
  • scrisoare de motivare;
  • copiile certificatelor de participare a candidatului la sesiuni de instruire profesională pe parcursul ultimului an calendaristic;
  • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

La concurs pot participa persoanele, care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură