Oficiul teritorial Cahul al Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs  pentru selectarea a trei parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Data limită pentru depunerea actelor este 30 septembrie, iar dosarul trebuie să conțină:

  • cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate;
  • copia buletinului de identitate;
  • diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
  • scrisoare de motivaţie;
  • ancheta completată de primarul localităţii;
  • declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat;
  • declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
  • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat prevede că parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat.