Oficiul teritorial Cahul al Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs pentru selectarea a trei parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Data limită pentru depunerea actelor este 1 decembrie.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

• cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate;

• copia buletinului de identitate;

• diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;

• scrisoare de motivaţie;

• ancheta completată de primarul localităţii;

• declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat;

• declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;

• alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform Regulamentului de activitate al parajuriştilor.