Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs de selectare a doi avocați publici. La concurs pot participa persoanele, care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură. Persoanele interesate pot depune dosarul care va conține:

  • cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitante;

  • copia buletinului de identitate;

  • copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat;

  • avizul Baroului de Avocaţi pentru admiterea avocatului în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;

  • CV-ul candidatului;

  • scrisoare de motivare;

  • copiile certificatelor de participare a candidatului la sesiuni de instruire profesională pe parcursul ultimului an calendaristic;

  • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Data limită pentru depunerea actelor este 31 martie. Actele se depun la sediul Oficiului Teritorial Cahul al CNAJGS amplasat pe adresa or. Cahul, str. Independenţei nr. 6 sau la adresa de e-mail: ot_cahul@cnajgs.md.

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, avocatul public este persoana care are dreptul de a desfăşura activitate de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură, admis în baza unor criterii de selectare să acorde gratuit sau parţial gratuit asistenţă juridică calificată din contul mijloacelor destinate acordării asistenţei juridice garantate de stat, avocaţii publici activează în baza Regulamentului de activitate al avocaţilor publici aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 18/2008.