Oficiul Avocatului Poporului a lansat procedura de achiziție a serviciilor de evaluare a capacităților Oficiului Avocatului Poporului pentru a asigura  o monitorizare independentă a respectării drepturilor copilului în Republica Moldova.

Studiul care trebuie să fie făcut, va evalua capacității instituției pe segmentul de monitorizare independentă și de implementare a tuturor recomandărilor ce vizează respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova, în special modalitatea de realizare a atribuțiilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului în comparație cu atribuțiile și metodele de lucru și bunele practici ale Ombudsmanilor copilului din alte state. Mai exact, expertul contractat va fi responsabil pentru realizarea următoarelor sarcini :

 • analiza necesităților instituționale și operaționale ale Oficiului Avocatului Poporului pentru asigurarea eficientizării procesului de monitorizare independentă a drepturilor copilului în Republica Moldova;
 • identificarea instrumentelor și mecanismelor utilizate de alte state, pasibile de a fi utilizate de Oficiul Avocatului Poporului întru eficientizarea activității de monitorizare independentă a drepturilor copilului în Republica Moldova;
 • elaborarea Studiului privind necesitățile OAP în vederea eficientizării procesului de monitorizare independentă și de implementare a tuturor recomandărilor ce vizează respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova.

Cerințe față de candidat sunt:

 • studii superioare în domeniul dreptului, drepturilor omului, științe sociale sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor;
 • experiență profesională în domeniul drepturilor omului dintre care, experiență în elaborarea metodologiilor, studiilor, rapoartelor și analiză/consultanță în domeniul drepturilor omului;
 • experiență de colaborare/consultare a Instituțiilor Naționale de protecție a drepturilor omului.

Doritorii de a se înscrie în concurs, urmează să expedieze, până în data de 6 august, pe adresa de e-mail ombudsman@ombudsman.md următoarele documente:

 • CV-ul candidatului sau profilul organizației reprezentante;
 • scrisoare de intenție;
 • conceptul cercetării ce urmează a fi efectuată;
 • oferta financiară;
 • dovezi documentare/link-uri ce confirmă experiența profesională/prestarea serviciilor similare.