Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a anunțat lansarea unui nou Apel de granturi în cadrul Programului “Start pentru Tineri”.

Antreprenorii care au absolvit Etapa a II-a a Programului sunt îndemnați să aplice la etapa de finanțare.

Perioada depunerii aplicațiilor: 19.07.2021 – 19.08.2021, ora 17:00.

Detalii despre grant:

  • Valoarea maximă a grantului este de 180 mii lei;
  • Contribuția proprie este de minim 20%;
  • Banii se oferă pentru echipamente, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control și reglare, tehnică de calcul;
  • până la 30% pentru active nemateriale: softuri, francize, obținerea certificatelor de calitate.

La concurs pot aplica tinerii cu vârsta între 18-35 de ani, care au absolvit Etapa a II-a a Programului și dețin o companie nou-înregistrată pe piață (mai puțin de 2 ani).

Depunerea proiectelor investiționale este în regim online: https://bit.ly/3rrxucX  

Detalii despre Concurs găsiți aici.