Reprezentanții mediului de business susțin că Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ar trebui să asigure consecvența mesajelor către investitori și să promoveze politici unitare, predictibile și pe termen lung în domeniul energiei regenerabile.

Amcham reamintește autorităților că în anul 2013 a fost aprobată Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 2030 şi Planul Național de Acțiuni în domeniul Energiei Regenerabile pentru anii 2013-2020.

Prin intermediul acestor acte se confirma intenția statului de a dezvolta producerea energiei regenerabile, într-un volum de 400 MW până în anul 2020 şi 600 MW până în anul 2030, prioritar bazate pe energia eoliană şi pe licitație.

Urmare a unor asemenea politici, planuri, ținte aprobate şi asumate, completate şi susținute cu mesajele şi declarațiile oficiale, potențialii investitori interesați, atât companii locale, cât și străine, au început să dezvolte proiecte de energie regenerabilă, astfel încât la momentul aprobării Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, erau deja eliberate avize de racordare la rețeaua electrică pentru aproximativ 1000 MW, iar în prezent ÎS ”Moldelectrica” are avize de racordare emise pentru centrale electrice eoliene pentru 1054,7 MW, la care se mai adaugă aproximativ 300 MW din lista de așteptare şi încă 201,82 MW pentru centrale solare.

O dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2016, s-au reglementat în mod practic atât țintele asumate, cât şi schemele de sprijin, urmând ca Guvernul, prin intermediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, să coordoneze aprobarea reglementărilor secundare pentru punerea în aplicare a legii primare.

În acest context, din anul 2016 au avut lor numeroase dezbateri publice în vederea eficientizării pachetului de reglementări secundare cu participarea activă a instituțiilor internaționale (Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA), Comunitatea Energetică Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD)) precum și a mediului investițional. Cu toate acestea lansarea licitațiilor sau a unui calendar de licitații este invariabil întârziată.

Oamenii de afaceri observă cu surprindere că, în locul depunerii eforturilor pentru organizarea licitației şi adjudecarea capacităților de producere la prețuri competitive, are loc o schimbare de viziune, contrar politicilor şi a principiilor predictibilității, atribuind capacități semnificative într-o schema mai scumpă şi pe o tehnologie mai scumpă.

Amcham mai spune că de opt ani investitorii, ca urmare a politicilor declarate, investesc în proiecte de energie regenerabilă, prioritar eoliană, de patru ani așteaptă lansarea licitației, iar astăzi, în 2021, contrar eforturilor acumulate, asistăm la o schimbare neașteptată de viziune, urmărind cum licitațiile care trebuiau să fie mecanismul de bază pentru sprijinirea energiei regenerabile, sunt voit restrânse, iar energia solară care inițial se estima la 5%, ulterior la 10% din totalul mixului regenerabil, pare acum să fie prioritară, deși rămâne cu mai mult de 20% mai scumpă decât cea eoliană.