Consiliul Concurenței a anunțat că analizează notificarea unei concentrări economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către "IUTECREDIT EUROPE" AS a acțiunilor băncii "ENERGBANK" SA, astfel fiind preluat controlul asupra băncii.

În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 17 din 30.08.2013.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.

IuteCredit Europe AS este o organizație de micro-finanțare de nivel internațional, cu sediul în Estonia. Compania operează pe piețele din Moldova, Macedonia, Albania și Bosnia și Herțegovina, cu posibilitatea de extindere către alte țări balcanice, UE și Non-UE.

Banca Comercială " ENERGBANK" SA a fost creată la 16 ianuarie 1997. Capitalul statutar al Băncii este de 100 000 000 lei (2 000 000 acțiuni - nominal 50 lei). La începutul acestui an, BNM anunța despre prelungirea până la data de 29.10.2021 a perioadei de desemnare a administratorilor temporari ai B.C. „ENERGBANK” S.A. , care își exercită mandatul în cadrul intervenției timpurii instituite anterior la bancă.