Compania S.C. ”Alimer - Comerț" S.R.L., care deține rețeaua de magazine ”Family Market” și mărcile Eco Line și Salat, intenționează să obțină dreptul de folosință asupra unui spațiu comercial în care își desfășoară activitatea S.R.L. ”Bizcebmol". Notificarea privind operațiunea de concentrare economică a fost depusă la Consiliul Concurenței.

Cele două companii vizate sunt active pe piața comercializării cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun.

În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 17 din 30.08.2013.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.

Pe parcursul anilor trecuți, compania S.C. ”Alimer - Comerț" S.R.L. a preluat și alte spații comerciale și active ale unor companii, fiind și amendată pentru că nu a notificat autoritate de concurență.

Potrivit prevederilor legislației concurențiale, operaţiunile de concentrare trebuie obligatoriu notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea lor în aplicare.