O femeie care s-a aflat ilegal în detenție cu 263 de zile mai mult decât termenul stabilit în baza sentinței de condamare, din cauza erorii instanței de judecată legată de calcularea termenului executării pedepsei cu închisoarea, urmează să primească despăgubiri morale de 307.272 lei.

Potrivit Asociației Promo-LEX, reclamanta a solicitat constatarea încălcarii prevederilor art. 5 al CEDO (Dreptul la libertatea și siguranța persoanei). Aceasta s-a plâns că a fost privată de libertate în mod ilegal și arbitrar timp de 263 zile în instituția penitenciar în penitenciarul nr. 7, Rusca.

Pentru a demonstra că a fost deținută în instituția penitenciară peste termen, reclamanta a trecut printr-un proces îndelungat, zeci de ședințe și complete de judecată. Din cauza erorii instanței de judecată legată de calcularea termenului executării pedepsei cu închisoarea, reclamanta s-a aflat ilegal în detenție cu 263 de zile mai mult, decât termenul stabilit în baza sentinței de condamare.

Pentru a-și recupera prejudiciul cauzat de detenția ilegală și arbitrară, reclamanta s-a adresat instanței de judecată cu o acțiune civilă. În cererea sa, reclamanta a solicitat repararea prejudiciului moral și material cauzat din contul statului. Reclamanta a solicitat instanței de judecată aplicarea directă a prevederilor CEDO în cazul său, din motivul lipsei unor norme speciale în legislația națională care ar fi aplicabile în situații similare.

Termen de mai bine de 2 ani, cauza s-a aflat în examinare la Judecătoria Chișinău sediul Centru.

La data de 5 august 2021, instanța a emis Hotărârea pe cauza dată și a admis parțial acțiunea. Instanța de judecată a constatat încălcarea dreptului reclamantei la libertate pentru o perioada de 263 zile. Pentru compensarea prejudiciului cauzat, a fost acordată suma de 44.272 lei drept prejudiciu material, dar și suma de 263.000 lei drept prejudiciu moral, ceea ce constituie echivalentul a 1.000 lei pentru fiecare zi de detenție ilegală. 

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile.