Un agent economic, sancționat pentru utilizarea muncii nedeclarate, vrea să scape de amenda impusă. Acesta a depus o sesizare la Curtea Constituțională și a solicitat verificarea prevederile art. 551 din Codul contravențional. Potrivit sesizării, norma contravine art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a prevederilor art. 23 din Constituția Republicii Moldova.

Și anume, Inspectoratul de Stat al Muncii a stabilit că un agent economic a admis la muncă două persoane fără a încheia contract individual de muncă. Prin urmare, a admis încălcarea art. 71 și art. 58 alin (1) din Codul muncii. Pentru neregulile admise, compania a fost sancționată conform prevederilor art. 551 din Codul contravențional. Norma legală stabilește că utilizarea muncii nedeclarate se sancționează pentru fiecare persoană identificată cu amendă:

  • de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice;
  • de la 150 la 210 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
  • de la 210 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Totuși, agentul economic menționează în sesizarea depusă la Curte că norma din Codul contravențional sancționează ”conduita activă de utilizare a muncii nedeclarate, însă nu indică modalitatea corectă de săvârșire”, așa cum o fac alte articole din același Cod (de exemplu art. 55 alin (3) sau art. 552). Astfel, autorul sesizării spune că din moment ce în conținutul normei contravenționale nu sunt descrise acțiunile sau inacțiunile care se impun, norma juridică nu întrunește condiția de previzibilitate, claritate și accesibilitate.

Sesizarea completă poate fi accesată aici.