Întreprinderea "Povladar" SRL a fost amendată cu 86.262 lei pentru că nu a notificat la Consiliul Concurenţei punerea în aplicare a unei operaţiuni de concentrare economică. Concentrarea economică sa realizat cu încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012.

Totuși autoritatea de concurență a autorizat și a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică realizată prin preluarea controlului de către "Povladar" SRL asupra unor active utilizate anterior de întreprinderea "Auto-Internațional" SRL.

Prin Decizia nr. DCE-36/20-14 din 13.05.2021 Plenul Consiliului Concurenței a autorizat operațiunea de concentrare economică și a aplicat întreprinderii "Povladar" SRL amendă de 86.262 lei.

Conform prevederilor legislației concurențiale operaţiunile care întrunesc condițiile de prag prevăzute la art. 22 alin.(1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 urmează a fi notificată la Consiliul Concurenţei înainte de punerea lor în aplicare.

Activitatea celor două întreprinderi vizează comercializarea materialelor de construcție în magazine specializate. Acestea își desfășoară activitatea în mun. Bălți.