O avocată din Republica Moldova a încercat să-și revendice dreptul la stabilirea îndemnizaţiei de maternitate şi a celei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, în judecată. Dosarul a ajuns până la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Potrivit deciziei CSJ, reclamanta a spus că a depus toate documentele la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, însă i s-a comunicat că în sistem este înregistrată ca persoană neasigurată. Prin urmare, are dreptul să primească doar pensie minimă și ajutor de deces. Astfel, i s-a refuzat în achitarea prestațiilor sociale solicitate.

Avocata a indicat în cererea de chemare în judecată că ea a plățit contribuțiile de asigurări sociale anuale, care în anul 2016 au fost de 6.942 lei, iar în 2017, 7.512 lei. Prin urmare, a solicitat încasarea sumei de 9.120 lei în calitate de îndemnizație de maternitate. Totodată, a cerut stabilirea faptului încălcării dreptului la îndemnizaţia de maternitate şi indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani.

Examinând dosarul, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani au respins cererea. Decizia a fost menținută ulterior de Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție.

Judecătorii au spus că dacă legislația în vigoare spune că mamele care desfășoară activitate de avocat se consideră persoană neasigurate, instanţa de judecată nu dispune de dreptul a extinde spre aplicare prevederile legii la alte situaţii juridice în privinţa avocaţilor.

Mai mult, avocata a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate în vederea verificării constituționalității prevederilor alin. 5 pct. 3/1 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate famiilor cu copii și Anexa nr. 3 pct. 1.6 din Legea nr. 286 bugetului asigurărilor sociale anuale pe anul 2017.  Cererea a fost însă respinsă de judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție.