Numirea directorului Centrului Național Anticorupție de către Parlament, fără concurs, a fost aprobată în lectura finală, în cadrul ședinței plenare de astăzi a Legislativului.

Proiectul votat de deputați prevede modificarea articolului 8 din Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție. Astfel, directorul CNA va fi numit în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților aleși, la propunerea a cel puțin 20 de parlamentari, cu avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități. Mandatul directorului Centrului Național Anticorupție va fi de cinci ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat.

Concomitent, în proiect se propune abrogarea prevederilor de selectare a candidaților prin concurs, organizat de Comisia juridică, numiri și imunități.

În lectura finală, a fost acceptat amendamentul care prevede că revocarea din funcție a directorului se dispune, cu votul majorității deputaților aleși, la propunerea a cel puțin unei treimi din numărul deputaților aleși, cu avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități. Proiectul descrie și cazurile de revocare.

Autorii proiectului menționează că aprobarea prezentului proiect de lege va permite implicarea plenară a CNA în realizarea strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia și exercitarea atribuțiilor în domeniul combaterii corupției.

Experții Centrului National Anticorupție consideră, însă, că simplificarea procedurii de numire în funcție a directorului CNA, prin excluderea concursului organizat și desfășurat în acest scop de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului, va contribui la slăbirea instituțională și subminarea independenței Centrului în calitate de entitate specializată în prevenirea și combaterea corupției.