Biroul Naţional de Statistică a anunțat că în perioada în ianuarie-octombrie, cu transportul public, au fost transportați 85,5 milioane pasageri, cu 1% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97%), fiind urmat de transportul aerian (1,6%) și transportul feroviar (1,2%).

Comparativ cu ianuarie-octombrie 2018, creșteri au fost înregistrate la transportul rutier de pasageri (+1,5%) și fluvial (+0,9%). Totodată, se atestă o scădere, față de perioada respectivă din anul 2018, în transportul feroviar de pasageri (-28,5%) și aerian (-1,3%).

Astfel, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 83 milioane pasageri, cu 1,5% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2018. Ponderea agenţilor transportatori în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze în municipiul Chişinău a constituit 57,1%, regiunile de dezvoltare Centru - 18,3%, Nord - 13,9%, Sud - 8,5% și UTA Găgăuzia - 2,2%.

În ianuarie-octombrie, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 15,7 milioane tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2018 cu 1,2%.

Mai exact, întreprinderile de transport rutier au transportat 12 milioane tone de mărfuri, cu 1,8% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (40%), regiunile de dezvoltare Centru (30,6%), Nord (21,2%), Sud (5,3%) și UTA Găgăuzia (2,9%).

Cu mijloacele de transport feroviar au fost transportate 3,7 milioane tone de mărfuri, sau cu 10,2% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2018.