Decizia privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatator va trebui să conțină în mod obligatoriu și numărul legitimației sau a unui alt act care stabilește identitatea acestuia.

Cu o astfel de modificare se va interveni la art. 4512, alin. (1) din Cod Contravențional, care stabilește elementele obligatorii al deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatator.

Astfel, lit. b) din norma menționată va fi completată cu cuvintele ”numărul legitimației sau a unui alt act care stabilește identitatea acestuia;”.

O altă modificare propusă la art. 4512, alin. (1) din Cod, constă în corectarea unei erori de conținut de la lit. c), fiind substituite cuvintele ”al agentului constatator” cu ”al persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional”.

Modificările vor fi aplicabile doar după aprobarea lor de către Parlament și publicarea în Monitorul Oficial.