Procuratura Generală a făcut public Raportul integral al activității desfășurate de procurori pe parcursul anului 2020, care conține principalii indicatori privind infracțiunile înregistrate, persoanele reținute/deferite justiției/achitate, numărul măsurilor speciale de investigații etc.

Potrivit Raportului, în 2020, procurorii procuraturilor teritoriale şi specializate, în cadrul cauzelor penale din gestiune, au înaintat judecătorilor de instrucţie 3.941 demersuri de autorizare a măsurilor speciale de investigaţie (anul 2019 – 4.223).

În rezultatul examinării demersurilor judecătorii de instrucție au refuzat autorizarea înfăptuirii măsurilor speciale de investigaţii în 49 cazuri, în comparație cu 36 demersuri respinse în anul 2019.

Astfel, în anul 2020 s-a atestat o reducere a numărului de demersuri înaintate cu privire la anumite măsuri speciale de investigație, în comparație cu anul 2019. Măsuri speciale autorizate şi efectuate în cadrul urmăririi penale în 2020 s-au referit la:

 • Cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat – 106 măsuri (90 în anul 2019). Un demers privind autorizarea măsurii a fost respins.
 • Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea – 6 măsuri (13 în anul 2019).
 • Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor – 2.260 măsuri (2.812 în anul 2019). În 19 cazuri demersurile privind autorizarea măsurii au fost respinse de către judecătorul de instrucție.
 • Monitorizare conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice – 15 măsuri (12 în anul 2019).
 • Monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară – 227 măsuri (78 în anul 2019). Un demers privind autorizarea măsurii a fost respins.
 • Documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice – 526 măsuri (507 în anul 2019).
 • Colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice – 752 măsuri (707 în anul 2019). În 28 cazuri măsura a fost respinsă.

De asemenea, în conformitate cu art. 1322 alin. (1) pct. 2) din Codul de procedură penală, procurorii au examinat 1.370 demersuri (1.586 în anul 2019) privind autorizarea efectuării măsurilor speciale de investigații.

Dinamica activității de autorizare de către procurori a măsurile speciale de investigații în perioada anilor 2019-2020

Masurile speciale de investigații autorizate

Perioada

2019

2020

identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic

473

323

urmărirea vizuală

622

528

controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate

98

111

investigaţia sub acoperire

126

141

achiziţia de control

216

224

livrarea controlată

46

40

cercetarea obiectelor şi documentelor

3

1

TOTAL

1584

1368

Potrivit Procuraturii, numărul de măsuri speciale de investigație autorizate de către procuror s-a redus în anul 2020 cu 13,6 % în comparație cu anul 2019.

În cadrul dosarelor speciale de investigații, pe parcursul anului 2020 de către procurorii procuraturilor teritoriale şi specializate, în conformitate cu prevederile Legii nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații, au fost autorizate 26 măsuri speciale de investigaţii (26 în anul 2019) care s-au referit la:

 • identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic – 5.
 • urmărirea vizuală – 8.
 • achiziţia de control – 7.
 • investigaţia sub acoperire – 6.