În ultimii trei ani numărul avocaţilor din Republica Moldova a scăzut, iar numărul acestora este de 2,5 ori mai mic decât media în ţările Consiliului Europei. Datele au fost prezentate în cadrul evenimentului de informare ”Justiţia din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă”, la care a participat şi Preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova (UAM), Emanoil Ploşniţa.

Potrivit UAM, datele prezentate în cadrul acestui eveniment se pot justifica prin lipsa implicării statului în vederea formării profesionale a avocaţilor, dar şi tratarea lor ca actori principali la înfăptuirea justiţiei. Alte motive ar fi lipsa unui interes din partea instituţiilor abilitate sub aspectul de instruiri pentru avocaţi, a unor reglementări clare a activităţii profesionale a avocaţilor, creşterea numărului de cazuri de imixtiune în activitatea avocaţială, precum şi altele.

În cadrul prezentării raportului, preşedintele Uniunii Avocaţilor, Emanoil Ploşniţa a declarat că în prezent, avocaţii sunt trataţi neechitabil în comparație cu alte categorii profesionale. ”Statul nu încurajează absolut deloc profesia de avocat, şi asta se demonstrează prin facilităţile de care se bucură judecătorii şi procurorii cu imaginea pătată, dar care cu succes, pot accede în profesia de avocat”, a mai adăugat Emanoil Ploşniţa.

De asemenea, preşedintele UAM, susţine că avocaţii nu sunt protejaţi de stat, precum o fac statele membre CoE, care în primul rând au o legislaţie stabilă şi concretă ce reglementează activitatea profesională a avocatului. ”Reglementările normative reprezintă baza pentru avocat. După aceasta, putem analiza şi critica activitatea avocaţilor şi să se aducă îmbunătăţiri pentru a avea rezultate profesionale de nivelul standardelor statelor membre a Uniunii Europene”, a mai adăugat Ploşniţa

Tot în cadrul acestui eveniment, a fost prezentată situaţia din sistemul judecătoresc dar și din Procuratură în comparaţie cu anii precedenți.