Numărul autorizaţiilor de construire, eliberate în primele trei luni ale acestui an, a înregistrat creștere de 50,7% față de aceeași perioadă a anului 2020. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică.

În total, în ianuarie-martie 2021, s-au eliberat 719 autorizaţii de construire, dintre care 479 pentru clădiri rezidenţiale și 240 pentru clădiri nerezidenţiale, în creștere, respectiv, cu 48,8% și cu 54,8% față de ianuarie-martie 2020.

În profil regional, în ianuarie-martie 2021, creșterea autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale s-a înregistrat în Centru (+63), mun. Chișinău (+55), Sud (+26), UTA Găgăuzia (+21). Totodată, în regiunea Nord s-au eliberat cu opt autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

În aceeași perioadă, a crescut numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidenţiale în toate regiunile țării: Centru (+32), UTA Găgăuzia (+30), Nord (+20), Sud (+2), mun. Chișinău (+1).

În ianuarie-martie 2021, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul urban și în cel rural a crescut cu 54,1% și, respectiv, 46,8% față de ianuarie-martie 2020.