Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități care beneficiază de zile libere în cazul suspendării a procesului educațional în regim fizic a intrat în vigoare, după ce a fost publicat în Monitorul Oficial.

Documentul prevede că mărimeal indemnizației acordate din bugetul de stat este calculat prin multiplicarea numărului de zile libere acordate cu 50 la sută din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 lei pe zi. În cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi este o sumă mai mare de 150 lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație.

Angajatorul, prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, depune o solicitare, pe proprie răspundere, de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariații cu copii cu vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități care au beneficiat de zile libere în contextul suspendării a procesului educațional în regim fizic. În baza datelor furnizare de angajator, sistemul automatizat din Ghișeul unic de raportare electronică – raportare.gov.md, validează solicitarea și cuantumul indemnizației acordate salariatului.

Casa Națională înregistrează în Registrul de conturi personale informația cu privire la suma indemnizației spre distribuire către serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), până la data de 15 a lunii următoare lunii în care au fost recepționate datele. În cazul în care salariatul pentru care se solicită plata indemnizației din bugetul de stat nu dispune de un cont bancar sau în solicitare a fost indicat un cont bancar greșit, recepționarea plăților indemnizațiilor se efectuează în numerar, la orice oficiu al Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”.