Mai multe modificări ale legislației care vizează veniturile populației au intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Modificările respective se referă la modalitatea de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, impozitul pe venit a persoanelor fizice, acordarea indemnizației pentru familiile cu copii, cuantumul minim garantat, cuantumul salariului mediu lunar prognozat pe economie, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă.

Cu referire la redistribuirea poverii fiscale între angajat și angajator prin comasarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la nivel de angajator și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală la nivel de angajat, prin Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative nr. 60/2020, au fost operate modificări la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Prin urmare, începând din 1 ianuarie, salariații vor achită integral primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în mărime de 9%, iar angajatorii vor achita integral contribuțiile de asigurare socială în mărime de 24% sau 29%.

Cu referire la impozitul pe venit a persoanelor fizice, prin Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257/2020 au fost operate următoarele modificări:

  • scutirea personală pentru contribuabilii care au un venit anual impozabil mai mic de 360.000 de lei, este majorată de la 24.000 lei până la 25.200 lei pe an;
  • scutirea personală majoră rămâne la nivelul anului 2020 – 30.000 lei (persoane cu dizabilităţi ca urmare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, a acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, a acţiunilor de luptă din Afghanistan, persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoane cu dizabilităţi din copilărie, victime a represiunilor politice, ulterior reabilitate);

Pentru persoanele aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată mai sus scutirea suplimentară este majorată de la 18.000 lei la 18.900 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Scutirea pentru persoanele întreținute a fost majorată de la 3.000 lei la 4.500 de lei anual, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, pentru care scutirea este majorată de la 18.000 lei la 18.900 de lei anual.

Scutirea acordată soţiei (soţului), care nu beneficiau de scutire personală a fost anulată în vederea stimulării încadrării persoanelor apte de muncă în cadrul pieței muncii.

O altă nouătate legislativă are în vizor mărimea indemnizațiilor pentru familiile cu copii. Astfel, a fost majorată indemnizația unică la nașterea copilului cu 1.160 lei şi constituie 9.459 lei. Totodată, mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (pentru persoane neasigurate) se majorează cu 100 lei şi constituie 740 lei, iar cuantumul minim al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani (pentru persoane asigurate) se majorează cu 100 lei şi constituie 740 lei.

Printre altele, în cazul opţiunii până la 2 ani 2 luni a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, cuantumul lunar a indemnizaţiei pentru perioada de până la împlinirea vârstei de un an a copilului va constitui nu mai puţin de 1.480 lei şi pentru perioada din ziua următoare a împlinirii vârstei de 1 an şi până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni cuantumul lunar a indemnizaţiei va constitui nu mai puţin de 740 lei. De asemenea, cuantumul indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate, se majorează cu 50 lei şi constituie 370 lei.

Din 1 ianuarie, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică) este stabilit în mărime de 17,37 lei per oră sau 2.935 de lei per lună, acesta fiind calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore lunar. Precizăm că, prin Hotărârea Guvernului nr. 923 din 22 decembrie 2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, constituie 8.716 lei.

În 2021, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl au beneficiarii de pensii, stabilite după 1 ianuarie 1999, care au realizat un stagiu de cotizare după stabilirea acestui drept de la 7 la 10 ani. Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă poate fi depusă  în mod electronic, prin intermediul paginii web a Casei Naționale de Asigurări Sociale www.cnas.md, accesând bannerul ”e-Cerere Reexaminare pensie”, sau prin portalul guvernamental al serviciilor publice www.servicii.gov.md.

În cazul în care nu aveţi posibilitatea de a depune cererea online pentru reexaminarea pensiei, o puteţi depune pe suport de hârtie. Atunci solicitantul se prezintă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, conform vizei de domiciliu, cu buletinul de identitate în original și copie. Totodată, cererea pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă poate fi depusă la subdiviziunea teritorială de un reprezentat desemnat prin procură. De la 1 ianuarie curent, beneficiarii de pensii pot să-şi programeze vizita la CTAS în regim online prin intermediul paginii web a CNAS www.cnas.md, accesând bannerul ”Programare online la CTAS”.