Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)  susține că creșterea prețurilor la produsele petroliere în noul an se datorează în mare măsură faptului că, începând cu 1 ianuarie 2022, s-au majorat cotele accizelor prevăzute de Codul Fiscal al Republicii Moldova.

În acest context, ANRE menționează că prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 au fost majorate gradual cotele accizelor pentru o perioadă de trei ani, respectiv pentru anii 2021 – 2023, la majoritatea mărfurilor supuse acestui tip de impozitare. În rezultat, din 1 ianuarie 2022 acciza pentru o tonă de benzină importată s-a majorat cu 586 de lei și pentru o tonă de motorină cu 237 de lei, care în consecință se reflectă în prețul final la pompă în mărime de plus 54 bani/litru la benzina COR 95 și 25 bani/litru la motorină.

Acest fapt, cumulat cu ultimele tendințe de creștere a prețurilor la bursele internaționale a generat pentru ziua de azi, 4 ianuarie, următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard:

  • benzina COR 95 – 21,30 lei/litru;
  • motorină – 17,73 lei/litru.

ANRE subliniază că majorarea prețurilor bazată pe creșterea cotei accizelor poartă un caracter unic, fiind aplicată în prima zi de calcul a anului nou. În continuare, evoluțiile zilnice ale prețurilor la produsele petroliere principale de tip standard vor fi influențate exclusiv de nivelul cotațiilor la bursele internaționale și ratele de schimb ale monedei naționale în raport cu dolarul SUA.