Nouă organizații de creditare nebancară a fost atenționate de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) să prezinte istoria creditară a clienților lor cel puțin unui birou al istoriilor de credit. În acest sens, CNPF le-a acordat organizațiilor de microfinanțare un termen de 15 zile lucrătoare ca să se conformeze legislației.

Administratorii organizațiilor de creditare nebancară vor trebuie să încheie contracte de prestare a serviciilor informaționale cu birourile istoriilor de credit și sunt obligate  să le ofere informațiile despre istoricul clienților lor. 

Obligativitatea organizațiilor de creditare nebancară de a colabora cu birourile istoriilor de credit reiese din Legea privind birourile istoriilor de credit. Mai exact, art. 6 alin. (2) spune că băncile comerciale și organizațiile de creditare nebancară sunt obligate să prezinte, în modul prevăzut de lege și actele normative ale autorității publice competente, toate informaţiile de care dispun, dintre cele specificate la art. 5, în privinţa tuturor debitorilor persoane juridice, întreprinzători individuali, precum și în privința debitorilor persoane fizice care și-au dat consimțămîntul în acest sens, cel puţin unui birou al istoriilor de credit.

În prezent, în Republica Moldova activează trei birouri ale istoriilor de credit: Biroul de Credit, Biroul istoriilor de credit ”Infodebit” și Biroul istoriilor de credit ”Via Scope”.