Metodologie de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, care reglementează procedura unificată și transparentă de organizare a achizițiilor în acest domeniu, a intrat în vigoare.

Documentul oblige Ministerul Finanțelor să aprobe spre finanțare doar propunerile de buget pentru domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care au fost consultate și avizate pozitiv de Agenția de Guvernare Electronică (AGE).

Metodologia se aplică achizițiilor în domeniul TIC, indiferent de tipul achiziției, metoda și sursa de finanțare, inițiate și desfășurate de către instituțiile publice.

Documentul prevede patru categorii de risc în achizițiile TIC:

  • Categoria I. Achiziția are un buget mai mare de 10 milioane MDL;
  • CAtegoria II. Achiziția are un buget în sumă de la 3 la 10 milioane MDL;
  • Categoria III. Achiziția are un buget în sumă de la 500 mii la 3 milioane MDL;
  • Categoria IV. Achiziția are un buget de până la 500 mii MDL.

Pentru achizițiile din categoria de risc I, II, III, va fi obligatorie implicarea reprezentantului desemnat al AGE în întreg procesul de achiziție, cu atragerea acestuia în grupul de lucru pentru desfășurarea achiziției.

Pentru achizițiile din categoria de risc IV, va trebui asigurată validarea finală a evaluării ofertelor și rezultatelor achiziției.

Pentru achizițiile din toate categoriile de risc, în comun cu AGE, va fi asigurată monitorizarea executării corecte a contractelor, cu o focusare asupra devierilor de timp/durata de implementare, devierilor de buget, devierilor de la scopul inițial al achiziției și beneficiile planificate, în baza unui mecanism de raportare stabilit de AGE. De asemenea, se va asigura luarea la evidență a livrabilelor (rezultatul prestării serviciului, lucrărilor: codul sursă al sistemului informațional, documentația tehnică deplină, ghiduri de utilizare și administrare, etc.), care au constituit obiectul, rezultatul achiziției, conform instrucțiunilor stabilite de AGE.

Metodologia mai stabilește și alte patru categorii de achiziții TIC:

  • achiziții TIC istorice – care au fost deja finalizate, perioada contractuală a expirat, și toate plățile conform contractului au fost deja efectuate;
  • achiziții TIC finalizate – care au fost deja derulate, contractul a fost atribuit și semnat, precum și se află în faza de executare, implicînd efectuarea anumitor plăți contractuale;
  • achiziții TIC în derulare –pentru care a fost anunțată și publicată intenția, anunțul de achiziție, inclusiv documentația pentru licitație a fost elaborată și publicată, înaintată, dar contactul încă nu a fost atribuit sau semnat;
  • achiziții TIC viitoare –neinițiate, pentru care documentația de achiziție nu a fost elaborate.