Nouă din zece salariați declară că veniturile familiilor lor nu sunt suficiente pentru a le asigura un trai decent și lipsit de constrângeri, arată rezultatele unui chestionar, efectuat în rândul salariaților din Republica Moldova. Scopul este de a identifica gradul de satisfacție asupra situației acestora și de a evidenția principalele probleme cu care se confruntă angajații.

Astfel, 39% din salariații chestionați au spus că nu reușesc să acopere cheltuielile lunare obligatorii (alimentație, întreținerea locuinței etc) din salariile pe care le au și că trebuie să caute surse de venit suplimentare, în timp ce 27% își acoperă cu dificultate cheltuielile obligatorii din salarii fără a apela la surse suplimentare.

Aproape două treimi din salariații intervievați au răspuns că nu sunt deloc sau sunt puțin mulțumiți de situația lor în calitate de salariați. Între ramuri, cel mai ridicat grad de nemulțumire se constată în sectoarele bugetare (76% ”deloc” sau ”puțin” mulțumiți), industria prelucrătoare (73%), agricultură și industria alimentară (70%).

Chiar dacă indicatorii oficiali arată în ultimii ani o creștere a salariilor mai mare decât inflația, salariații nu resimt acest lucru în viața de zi cu zi: 85% din participanții la chestionar consideră că veniturile lor nu au crescut mai mult decât creșterea prețurilor în ultimii doi ani. O majoritate de 70% consideră că veniturile nu au crescut corespunzător cu volumul și intensitatea muncii. Doar 20% din participanții la sondaj consideră că veniturile au crescut în ultimii doi ani datorită rolului jucat de stat (schimbări legislative, salariul minim etc) și doar 14% au indicat rolul decisiv al sindicatelor în acest sens.

Aproape două treimi din salariații chestionați au nevoie să-și cumpere o locuință, dar veniturile salariale nu le permit acest lucru. Doar 7% din toți respondenții au făcut economii din care să-și poată procura o locuință sau au luat credit pentru locuință pe baza veniturilor salariale.

Situația este și mai gravă la capitolul alimentație și sănătate: 37% din respondenți consideră că din cauza veniturilor insuficiente alimentația lor nu este sănătoasă, iar 34% nu reușesc să își asigure un nivel de îngrijire corespunzătoare a sănătății.

Dintre participanții la chestionar, care au copii de vârstă școlară, doar 30% reușesc să acopere în totalitate cheltuielile legate de educația copiilor, făcând economii la alte cheltuieli. Aproape jumătate din familiile cu copii acoperă cheltuielile legate de educația acestora doar parțial, renunțând la unele cheltuieli pe care le consideră neesențiale, iar 21% din salariații cu copii de vârstă școlară nu reușesc să acopere nici măcar cheltuielile esențiale.

Aproape jumătate din toți salariații chestionați s-au gândit în ultima perioadă să își caute un alt loc de muncă, iar în sectoarele bugetare ponderea acestor persoane atinge 62%. Este important de remarcat că ponderea celor care s-au gândit să își schimbe locul de muncă (49%) este aproape aceeași cu ponderea celor care s-au gândit să plece la muncă peste hotarele țării (47%), ceea ce sugerează faptul că marea majoritate a respondenților care nu sunt mulțumiți de situația lor actuală în calitate de salariați nu văd opțiuni pentru îmbunătățire în interiorul țării.

Sondajul a fost desfășurat în perioada septembrie-noiembrie 2019, cu susținerea federațiilor sindicale, în cadrul studiului ”Situația salariaților din Republica Moldova: o criză structurală”.