Acționarii BC ”Moldindconbank” S.A au ales o nouă componență a Consiliului băncii.

Noii membri au fost aleși pe un termen de 4 ani în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor, care s-a desfășurat la 29 ianuarie.

Potrivit voturilor acționarilor, Consiliul  va fi constituit din cinci membri realeși (aleși anterior prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Băncii din 28 iunie 2019) şi doi membri noi: Herbert Stepic – ex-Președinte executiv al Raiffeisen Bank International (2001-2013) şi Thomas M. Higgins – expert şi manager bancar, cu o experiență profesională de peste 25 ani.

Totodată, în cadrul Adunării s-a aprobat cuantumul retribuției muncii, remunerațiilor şi compensațiilor membrilor Consiliului Băncii, precum şi modificarea Statutului Băncii și a Regulamentului Consiliului BC ”Moldindconbank” S.A.