Din data de 22 iulie, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău are 27 de membri judecători. O dispoziție în acest sens a fost semnată de președintele interimar la instanței, Ana Panov.

Astfel, în Colegiul penal sunt următorii membri:

 • Iurie Iordan
 • Denis Băbălău
 • Liubovi Brînza (suspendată)
 • Ion Bulhac
 • Silvia Cecan
 • Igor Chiroşca
 • Elena Cojocari
 • Vitalie Cotorobai
 • Grigore Daşchevici
 • Mihail Diaconu
 • Alexandru Gafton
 • Anatolie Galben (detaşat)
 • Silvia Gîrbu
 • Steliana Iorgov
 • Marcel Juganari
 • Ghenadie Lîsîi
 • Igor Mînăscurtă
 • Ghenadie Morozan
 • Galina Moscalciuc
 • Maria Negru
 • Anatol Pahopol
 • Oxana Robu
 • Alexandru Spoială
 • Stelian Teleucă
 • 3 posturi vacante  

Prin urmare, la Curtea de Apel Chișinău au fost formate următoarele completuri de judecată în cadrul Colegiului penal:

Completul nr.1, compus din: Iurie Iordan – preşedinte,  Cojocari Elena și Steliana Iorgov;

Completul nr.2, compus din: Oxana Robu – preşedinte, Igor Mînăscurtă și Marcel Juganari;

Completul nr.3, compus din: Ion Bulhac – preşedinte, Ghenadie Morozan și Ghenadie Lîsîi;

Completul nr.4, compus din: Silvia Gîrbu – preşedinte, Denis Băbălău și Galina Moscalciuc;

Completul nr.5, compus din: Teleucă Stelian – preşedinte și Grigore Daşchevici;

Completul nr.6, compus din: Maria Negru – preşedinte, Anatol Pahopol și Igor Chiroşca;

Completul nr.7 (specializat în activitatea judecătorului de instrucţie), compus din: Vitalie Cotorobai – preşedinte, Mihail Diaconu și Silvia Cecan;

Completul nr.8 (specializat în activitatea judecătorului de instrucţie), compus din: Alexandru Gafton – preşedinte și Alexandru Spoială.

Completurile 7 şi 8 vor examina conflictele de competenţă pozitive şi negative, strămutările, conexările, în materie penală şi contravenţională. Aceste 2 completuri vor fi suplinite cu judecătorii generalişti şi respectiv specializaţi, potrivit unui grafic aprobat de către preşedintele interimar al Curţii de Apel Chişinău. Cauzele în materie contravenţională vor fi distribuite şi examinate de toţi judecătorii Colegiului penal (completurile 1-6).

Judecătorii generalişti în materie penală, a căror specializare a fost modificată în activitatea judecătorului de instrucţie, vor continua judecarea cauzelor penale pendinte a căror examinare a fost începută, în aceleaşi completuri în care examinarea cauzei a fost iniţiată. Cauzele penale în ordine de apel şi ordine de recurs a căror examinare nu a fost începută, vor fi remise în baza prezentei dispoziţii Secţiei evidenţă şi documentare procesuală, pentru redistribuire aleatorie prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.

La fel, președintele interimar al instanței a dispus modificarea completurilor de judecată ale Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ.