Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), în noua sa componenţă, s-a întrunit în prima şedinţă. Primul subiect pe ordinea de zi a şedinţei a fost alegearea preşedintelui Consiliului Naţional.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, preşedintele Consiliului Naţional este ales prin vot secret, dintre membrii acestuia, pe durata mandatului. Astfel, membrii CNAJGS l-au ales în calitate de Preşedinte al Consiliului pe Victor Zaharia, membru desemnat din partea asociațiilor obștești și mediului academic.

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, format din șapte membri, instituit pentru administrarea procesului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.

Din actuala componenţă a Consiliului fac parte:

  • Natalia Bordianu – membru desemnat de Ministerul Justiției;
  • Ion Crețu - membru desemnat de Consiliul Superior al Magistratuii;
  • Ludmila Dimitrișin - membru desemnat de Ministerul Finanțelor;
  • Mihai Lupu - membru desemnat de Uniunea Avocaților;
  • Iulian Paciurca - membru desemnat de Uniunea Avocaților;
  • Tatiana Tverdun - membru desemnat de Ministerul Justiției;
  • Victor Zaharia - memmbru desemnat din partea asociațiilor obștești și mediului academic.

Totodată, Lilian Darii, directorul executiv al CNAJGS, a fost prezentată informația referitor la situația actuală a sistemului asistenței juridice garantate de stat.