Parlamentul a constituit o nouă Comisie specială pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului. Decizia a fost luată după ce, comisia formată în legislatura precedentă nu a reușit să desfășoare concursul.

Astfel, comisia va fi constituită din membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice: Grigore Novac, Ana Racu, Natalia Davidovici, Liliana Grosu, Angela Munteanu-Pojoga, Victor Spînu, Nicolai Rusol și ai Comisiei juridice, numiri și imunități: Olesea Stamate, Veronica Roșca, Vasile Bolea, Igor Chiriac, Artemie Cătănoi, Vasile Grădinaru, Sergiu Litvinenco, Igor Talmazan, Ala Dolință, Alexandr Suhodolski, Denis Ulanov. În total, comisia specială va avea 18 membri. În context, menționăm că, comisia specială creată în legislatura precedentă avea doar zece membri, câte cinci reprezentanți ai celor două comisii parlamentare.

Comisia specială va adopta Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului, care va fi publicat pe pagina web oficială a Parlamentului.

De asemenea, Comisia va examina dosarele candidaților pentru funcția de Avocat al Poporului. Aceștia, în termen de 60 de zile, vor prezenta Parlamentului candidaturile pentru funcția de Avocat al Poporului.

Menționăm că, la începutul anului, mandatul Avocatului Poporului a încetat înainte de termen ca urmare a decesului lui Mihail Cotorobai, care exercita această funcție. În prezent, atribuțiile Ombudsmanului sunt exercitate de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maria Bănărescu.