Noțiunile ”intravilan” și ”extravilan” vor fi excluse din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede excluderea acestor noțiuni.

Totodată, proiectul tabilește o ierarhie obligatorie a documentației de urbanism – începând cu planul urbanistic general al localității și până la planul urbanistic de detaliu. Potrivit autorilor, stabilirea ierarhiei va exclude acțiunile orientate spre înlocuirea planului urbanistic general al localității cu alte documente, ceea ce provoacă dezvoltarea haotică a localităților. 

De asemenea, legea va prevede o nouă exigență – ”utilizarea sustenabilă a resurselor naturale”.

Proiectul de lege conține și anexe cu exemple de cereri pentru obținerea actelor permisive, precum și propuneri de modificare a celor existente, inclusiv prin completarea cu informații suplimentare, de exemplu – cu numărul cadastral al imobilului sau terenului.

Totodată, se propune și modificarea statutului municipiului Chișinău prin suplimentarea funcțiilor consiliului local și ale primarului general privind inițierea, elaborarea, avizarea și aprobarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului.

Potrivit autorilor, propunerile de moficare a legislației au menirea de a elimina favorizarea construcțiilor neautorizate și a reduce numărul de conflicte generate de acestea.

În prezent, noțiunea de intravilan este definite în lege ca teritoriul localității ale cărei hotare sunt stabilite în planul urbanistic general, iar cea de extravilan drept teritoriu în afara localității care nu intră în intravilan, însă este în limita teritoriului administrativ.