Banca Națională a Moldovei (BNM) a elaborate un proiect de lege prin care modifică normele care vizează luarea la evidență de către BNM a unor împrumuturi/ credite sau garanții primite de către rezidenți de la nerezidenți.

Mai exact, proiectul de lege prevede diminuarea plafonului de notificare la BNM a împrumuturilor /creditelor /garanțiilor primite de rezidenți de la nerezidenți de la 50.000 euro la 10.000 euro. Banca Națională susține că aceasta decizie se bazează pe faptul că notificarea este o procedură statistică, ce are drept scop de a asigura informarea BNM privind activele și angajamentele externe sub formă de împrumuturi /credite/ garanții pentru compilarea statisticilor sectorului extern și în scopuri analitice (analiza evoluției pieței valutare, a rulajelor valutare din perspectiva de supraveghere și antifraudă, analiza stabilității financiare).

Totodată, practica internațională nu presupune aplicarea pragurilor pentru evidența statistică a împrumuturilor, dimpotrivă, UE promovează statisticile loan-by-loan cu detaliere sporită. Plafonul actual de 50.000 euro nu permite elaborarea statisticilor calitative privind fluxurile și stocurile de împrumuturi/credite externe. Estimativ, împrumuturile sub 50.000 euro reprezintă circa o jumătate din suma netă de împrumuturi private externe evaluată pentru anul 2020, iar neluarea lor în calcul distorsionează statistica. De asemenea, acest plafon face imposibilă satisfacerea cerințelor metodologice ale FMI față de calitatea statisticii conturilor internaționale și a conturilor naționale, în particular în ceea ce privește detalierea sub-sectorului Gospodăriile populației.

Din  luna august are loc punerea în aplicare a notificării și raportării în formă electronică la BNM a împrumuturilor /creditelor și garanțiilor externe, fapt ce va contribui la eficientizarea procesului de notificare și raportare la BNM a angajamentelor externe, diminuarea cheltuielilor financiare și de timp atât ale raportorilor, cât și ale BNM.

De asemenea, se specifică că luarea la evidență a acestor împrumuturi/credite sau garanții nu implică asumarea de către BNM a obligațiunilor aferente acestora și nu poate fi tratată drept aprobare sau autorizare de către BNM a acestor operațiuni.

Totodată, proiectul de lege stabilește că BNM ține evidența acestor împrumuturi/ credite sau garanții și a operațiunilor efectuate în cadrul acestora. Datele în cauză vor fi utilizate de BNM în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale stabilite prin lege (de ex., la efectuarea analizelor economice și monetare, întocmirea balanței de plăți, poziției investiționale internaționale, elaborarea statisticii datoriei externe a Republicii Moldova).