Unele dintre serviciile prestate de notari ar putea fi digitalizate. Mai multe modificările legislative în acest sens urmează să fie elaborate și propuse autorităților pentru promovare. O declarație în acest sens a fost făcută după o reuniune a reprezentanților Camerei Notariale, Agenției Servicii Publice, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și ai Secretariatului Consiliului Economic pe lângă pri-ministru.

În cadrul discuțiilor, notarii au sesizat mai multe deficiențe. De exemplu, Registrul unităților de drept nu permite vizualizarea online a tuturor informațiilor de care au nevoie notarii. Mai exact, este vorba despre date privind mărimea părților sociale la întreprinderi, a sechestrelor/interdicțiilor/gajurilor, informația despre beneficiarii efectivi. Prin urmare, persoanele sunt nevoite să obțină extrase pe suport de hârtie.

La fel, în domeniul cadastral nu poate fi obținut, în format electronic, extrasul privind bunurile imobile, astfel încât acesta să poată fi prezentat altor instituții prin sisteme informaționale sau prin e-mail.

O altă provocare ține de arhivarea actelor în format electronic. În prezent, legea obligă notarii să păstreze dosarele, care acum sunt pe suport de hârtie. În context, Agenția de Guvernare Electronică a amintit despre noul portal lansat recent - MPower. Potrivit autorității, acest sistem poate oferi spațiu pentru arhivarea dosarelor notariale în format electronic.

Pe marginea subiectelor abordate, vor fi elaborate și propuneri pentru modificarea legislației, care vor fi discutate cu toate părțile interesate.