O judecătoare sancționată disciplinar cu avertisment pentru depășirea termenelor de examinare a cererilor de judecată a sesizat Curtea Constituțională. Aceasta spune că normele nu corespund criteriilor de calitate. Totodată, magistrata afirmă că termenele de examinare a acțiunilor au fost depășite din cauza volumului mare de lucru și nu din inactivitatea sa.

Mai exact, au fost contestate prevederile art. 4 alin. (1) lit. g), i) și lit. j) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Norma stabilește că este abatere disciplinară:

g) încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acţiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor acestora participanţilor la proces, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanţilor la proces sau ale altor persoane;

i) încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei;

j) neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare a unei obligaţii de serviciu, fără o justificare rezonabilă, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanţilor la proces sau ale altor persoane.

Colegiul disciplinar a aplicat sancțiunea luând în considerare două prevederi, art. 4 alin. (1) lit. i) și lit. j). Asta chiar dacă norma legală conține prevederi exprese privind sancționarea aplicată pentru încălcarea termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură – art. 4 alin. (1) lit. g) din lege. Prin urmare, în sesizare, se remarcă faptul că aceste trei norme concurează la calificarea termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedura unui judecător.

Autorul sesizării mai menționează că, în prezent, calificarea laturii obiective ale abaterilor disciplinare se face la discreția celor care aplică legea. Aceștia au, însă, o marjă nejustificat de largă pentru a califica un comportament ca o abatere disciplinară. Prin urmare, judecătorul este într-o stare de incertitudine juridică.

Sesizarea completă poate fi accesată aici.